Vuoden 2020 jäsenmaksuperusteet

Vuoden 2020 jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat jäsenyrityksen vuoden 2019 palkkasumma ja vuoden 2019 liikevaihto seuraavien porrastusten ja määräytymisprosenttien mukaan:

Palkkasumma 2019

palkat

maksu%

maksu ylärajan kohdalla

0

300 000*

0,190 %

570

300 001

700 000*

0,185 %

1310

700 001

1 300 000*

0,180 %

2390

1 300 001

0,175 %

* = palkkasumman tältä osin


Liikevaihto 2019

liikevaihto

maksu%

maksu ylärajan kohdalla

0

500 000**

0,090 %

450

500 001

1 000 000**

0,085 %

875

1 000 001

1 500 000**

0,080 %

1275

1 500 001

0,075 %

** = liikevaihdon tältä osin

• Maksimijäsenmaksu 6.000 €
• Minimijäsenmaksu 400 €
• Liittymismaksu 100 €
• Kannattajajäsenmaksu 1.200 €
• Henkilöjäsenmaksu 34 €


Muut maksut
• Asiantuntijalautakunnan lausuntomaksu; jäsen 20 €
• Asiantuntijalautakunnan lausuntomaksu; ei-jäsen 200 €