Tekstiilihuoltoalan työehtosopimukset

Tekstiilihuoltoalalla noudatetaan kolmea työehtosopimusta:

  • Tekstiilihuoltoliiton, Yleisen Teollisuusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välistä sopimusta,

  • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja JHL Julkisten ja Hyvinvointialojen Liiton välistä sopimusta, jota sovelletaan kunta-alalla ja

  • puolustusvoimien vaatetuskorjaamoilla omaansa.

Tekstiiliteollisuusliitto ry:n sekä työntekijöitä edustavan TEAM Teollisuusalojen ammatti­liitto ry:n ja toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pro ry:n ja Kemianteollisuus ry:n välillä saavutetut neuvottelutulokset allekirjoitettiin kesäkuussa 2016 tekstiilihuoltoalan sanottuja henkilöstöryhmiä koskeviksi uusiksi työehtosopi­muksiksi. Sopimukset perustuvat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 14.6.2016 allekirjoittamaan ns.kilpailukykusopimukseen.

Työntekijöitä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.1.-31.12.2017 jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeis­tään kahta (2) kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irti­sanottu. Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöiden osalta noudatettavan kemianalan toimihenkilösopimuksen sopimuskausi on1.12.2016-30.11.2017.

Liitteet:

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus 1.1.-31.12.2017 (pdf-asiakirja)

Kemianalan toimihenkilösopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf-asiakirja)