Hygieniastandardin (EN-SFS 14065) soveltamisohjeet Suomessa ja pesuprosessin laadunvarmistus

Pesulassa huollettujen tekstiililien mikrobiologisen puhtauden hallinta ja pesuprosessin laadunvarmistus

Pesulahygienian kaksi keskeistä periaatetta ovat
1. Tekstiilien desinfektion varmistaminen pesuprosessissa
2. Tekstiilien uudelleen kontaminoitumisen estäminen pesuprosessin jälkeen

Pesuprosessin toimivuus eli desinfektiokyky voidaan todentaa bakteeritestikankaan avulla ja huuhteluvesinäytteillä. Tekstiilien uudelleen kontaminoituminen voidaan estää asianmukaisilla toimintatavoilla, jotka on kuvattu ja joiden noudattamista seurataan järjestelmällisesti.

Standardi EN-SFS 14065 koskee tekstiileitä, joita käytetään farmasia-alalla, lääkintäalalla, elintarvikealalla, terveydenhuollossa ja kosmetiikka-alalla. Soveltaessaan standardia pesulan tulee määritellä, mitä tuoteryhmiä pesulassa pestään ja kuuluvatko ne standardin piiriin. Määrittelyssä otetaan huomioon se, missä tekstiileitä käytetään, miten ne likaantuvat ja mitkä ovat asiakkaan vaatimukset.

Tekstiilihuoltoliiton Hygieniatoimikunta on päivittänyt ja yhdistänyt aikaisemman standardin soveltamisohjeen (Pesuloiden RABC) ja tätä täydentävään pesuprosessin laadunvarmistusohjeen nyt yhdeksi dokumentiksi.

Dokumentissa esitettyjä toimenpiteitä ja mainittuja raja-arvoja on pidettävä minimivaatimuksina, jotka pesulan asiakkaiden vaatimuksista, arvioiduista riskeistä ja yrityksen omista tavoitteista riippuen voidaan luonnollisesti ylittää. 

Liite: RABC ja pesuprosessin laadunvarmistus 18062018 (pdf asiakirja)